Visie


Niemand is zo sterk als iemand die durft te dromen en bereid is de prijs te betalen om zijn dromen uit te laten komen.

Ik ben een man van de ideeen. Maar met een idee alleen kom je nergens. Het gaat ook om het lef om je idee uit te voeren. Lange tijd heb ik dat lef niet gehad. Ik was bang te verliezen wat ik had. Maar toen realiseerde ik me: zo lang ik niet deed wat ik het liefste wilde doen, was ik bezig mezelf te verliezen.

Ik geloof dat ieder mens een schat aan eigenschappen, creativiteit en vaardigheden bezit. Maar vaak zie je dat we daar deels of grotendeels contact mee verliezen. Normen en waarden overschaduwen onze mogelijkheden: We passen ons aan onze omgeving aan, want zo hoort het. We moeten onze hypotheek betalen, we mogen onze ouders niet teleurstellen, enz. Allemaal redenen die kunnen spelen waardoor je contact kunt verliezen met je eigen ik. Maar de vraag die in mijn ogen iedereen zich zou moeten stellen is: Doe ik wat ik het liefste zou willen doen?

In de activiteiten en spellen die ik maak ben ik op zoek naar de "eigen ik" van de speler.
Je kent het wel, mensen die tijdens een spel ineens heel fanatiek zijn, vindingrijk worden of ineens gevatte opmerkingen maken. Eigenschappen die blijkbaar in hun zitten maar misschien op de werkvloer of in andere sociale situaties er niet direct uitkomen.
Een toneelspel of een ander spel stelt de speler in staat om in een niet echte situatie (het is namelijk een spel) te reageren. Vaak durven mensen dan meer als in het echt. Dat is wat ik interessant vind. Het contact krijgen met de diepere laag die in iedereen zit. Dat kan gewoon plezier en ontspanning zijn maar dan kan ook betekenen dat je zicht krijgt op vaardigheden waarvan je niet wist dat je ze in je had!